Menu 07 – Vox

Spraak-activatie

Instellingen zijn mogelijk tussen 1 en 10 en uit. Hoe hoger het niveau, des te meer volume moet er worden gegeven om de vox te activeren.

Als de vox is ingeschakeld zal de portofoon gaan zenden als er gesproken wordt op voldoende volume.