Menu 13 – BCL

Busy Channel Lockout – Bezet kanaal blokkade

Deze functie zorgt ervoor dat je niet kunt zenden als het kanaal / de frequentie bezet is. Zodra er een signaal door de squelch komt is het kanaal bezet.

Keuze uit aan en uit.