Menu 25 – SECOND

Stopwatch

keuze tussen aan en uit.

Werking stopwatch:

  • zet de stopwatch in het menu aan
  • druk op #lock om te starten
  • druk op een willekeurige toets om te stoppen
  • druk op #lock om te herstarten
  • druk op rpt om het geheel te stoppen