software – tab 1 – kanaalinstellingen

uv8d software 1

Het programmeren via de software begint bij het eerste tabblad, main memory group.

Hou er rekening mee dat, in de versie die nu gangbaar is (versie b2.1.03), er geen kanalen tussen te voegen zijn. Als je kanalen 1 t/10 hebt ingevoerd, en je wilt tussen 5 en 6 een ander kanaal invoegen omdat je er bijvoorbeeld eentje vergeten bent, dan gaat dit niet. De portofoon heeft 1000 kanalen, in de meeste gevallen zul je aan 300 kanalen genoegen hebben. Je kunt dan na elk ingevoerd kanaal een volgend kanaal open laten. Dit kanaal slaat de portofoon dan over, en mocht je er een kanaal tussen willen zetten, dan kan dat.

 

  • RX Freq – Hier vul je de ontvangstfrequentie in
  • TX Freq – Hier vul je de zendfrequentie in, in simplex hetzelfde als de ontvangstfrequentie, ┬ábij een repeaterkanaal wijkt deze. Op 2 meter 0,6 MHz lager, op 70 cm 1,6 MHz hoger. Bij sommige Nederlandse repeaters en alle Duitse 70 cm repeaters is de zendfreqentie 7,6 MHz lager.
  • DEC QT – Hier kies je eventueel een freqentie voor de tone-squelch. Alleen als het tegenstation dezelfde tooncode uitzendt zal je hem horen.
  • ENC QT – Hier kies je eventueel een frequentie voor de sub-tone. Deze subtone heb je meestal nodig om een repeater te openen.
  • TX power – Hier kies je voor 1 Watt (Low) of 4 Watt (High)
  • W/N – Hier kies je voor breed en smalbandig. Narrow is voor het 6,25 KHz raster, Wide voor het 12,5 KHz raster. In de amateurwereld gebruiken we op 2 meter en 70 cm een 12,5 KHz raster.
  • Mute mode – Hier kun je kiezen voor een muting alleen met squelch of squelch met dtmf code.
  • Scan add – Het wel of niet opnemen in het scanproces.
  • CH-name – Hier vul je de naam van het kanaal in, maximaal 8┬átekens

Hier vind je een bestandje waar alle Nederlandse repeaters als zijn ingevoerd. Als je het opent met de software en op de portofoon zet heb je alle Nederlandse amateursrepeaters die in oktober 2014 bekend waren.