software – tab 4 – Key settings

uv8d software 4

 

Key settings – instellingen voor de knoppen aan de zijkant

Hier kun je niet zoveel veranderen.

PF1 – Dit is de bovenste knop. Je kunt select call instellen zodat je een vooraf ingestelde ani-id kunt uitzenden. Stel je Vice-fre tx in dan gaat de portofoon zenden op het niet hoofdkanaal (het niet main kanaal).

PTT – Is niet in ┬áte stellen. De knop indrukken en de portofoon gaat zenden.

PF2 – Is niet in te stellen. Lang indrukken en de squelch wordt uitgeschakeld. Kort indrukken en het lampje bovenop de portofoon gaat branden.

PF3 – Hier kun je instellen: Radio: door een druk op de knop activeer je de fm radio. Sos: De portofoon zendt een alarmsignaal uit. Lamp: Het lampje bovenop de portofoon gaat branden. Alarm: De portofoon laat een alarm signaal horen. Scan: De portofoon gaat scannen. Undef: de knop heeft geen functie.

Ani-edit: Hier kun je de Ani id code invullen van 3 tot 6 cijfers. Het eerste cijfer is het groepsnummer, de overige cijfers het eigen id. Het eerste cijfer kan geen nul zijn.

Interface display edit: Maximaal 15 tekens vrij te programmeren in het display bij inschakelen.