software – tab 5 – Scan groups

uv8d software 5Hier vink je aan welke kanaalgroepen er bij een scan meegenomen worden. Ook hier kun je weer de bovenste en onderste ontvanger apart van elkaar programmeren.