software – tab 6 – call settings

uv8d software 6

 

Hier kun je de selectieve oproepen instellen. 20 selectieve oproepen in 20 groepen. Bij call-code vul je het id in, het eerste cijfer is het groepsnummer en kan nooit 0 zijn. Bij callname vul je de naam voor de oproep in, bijvoorbeeld de naam van degene die je met die code op kunt roepen.